Logo-Righr

Zachęcamy do kontaktu

Napisz lub zadzwoń

+48 607983390
Telefon
biuro@energy-concept.pl

Adres

Image

Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem audytu energetycznego na potrzeby programu "Czyste Powietrze" kliknij Tutaj

Czym jest Audyt Energetyczny?

Audyt Energetyczny jest opracowaniem mającym na celu zidentyfikowanie bieżących potrzeb energetycznych budynku oraz zaproponowanie optymalnych rozwiązań mających na celu uzyskanie konkretnych zysków ekonomicznych oraz ekologicznych. Opracowanie zawiera obliczenia ekonomiczne oraz ekologiczne różnych wariantów rozwiązań termomodernizacyjnych. W praktyce audyt energetyczny jest dokumentem obowiązkowym w toku ubiegania się o dofinansowanie w większości naborów dotyczących termomodernizacji. Każdorazowo wykonanie audytu energetycznego wiąże się z przekazaniem dostępnej dokumentacji budowlanej, wizją lokalną w analizowanym budynku, identyfikacją stanu faktycznego budynku lub w przypadku braku dokumentacji inwentaryzacją budynku. Standardowymi modernizacjami podlegającymi analizie w audycie energetycznym są:
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych
 • Ocieplenie stropów zewnętrznych, wewnętrznych oraz dachów
 • Ocieplenie stropów nad piwnicą oraz podłóg
 • Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • Wymiana źródła ciepła na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Wymiana instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)
 • Zastosowanie systemów sterujących pracą instalacji c.o. oraz c.w.u.
Audyt energetyczny - dlaczego właśnie Energy Concept?

Firma Energy Concept dzięki zdobytemu przez lata pracy w branży doradztwa energetycznego doświadczeniu gwarantuje usługi na najwyższym poziomie. Dobrze wykonany audyt energetyczny jest podstawą bezproblemowego ubiegania się o środki zewnętrzne na przeprowadzenie modernizacji. Audyty energetyczne sporządzane przez firmę Energy Concept dostosowane są do specyficznych warunków naborów w których beneficjent chce uzyskać dofinansowanie. Każdorazowo uwzględniamy podczas wykonywania opracowania wymagania klienta, doradzamy oraz dbamy aby modernizacje analizowane w opracowaniu były optymalne z punktu widzenia beneficjenta oraz instytucji oceniającej wniosek o dofinansowanie. 

Obowiązujące ustawy i rozporządzenia dotyczące sporządzania audytów energetycznych.

 1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów z późn. zm.
 4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontów" z dnia 21 listopad 2008r. z późniejszymi zmianami
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Obowiązujące normy dotyczące sporządzania audytów energetycznych.

 1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.
 2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia.
 3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
 4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.
 5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.
 6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu

Image